• Mezinárodní památník obětem II. světové války Most

  • Mezinárodní památník obětem II. světové války Most

  • Mezinárodní památník obětem II. světové války Most

  • Mezinárodní památník obětem II. světové války Most

Otevření expozice

Videa

Také další hosté v expozici památníku ještě před oficiálním zahájením nové sezony byli z Francie.  Dne 18. dubna přišly čtyři francouzské studentky s vyučující a spolužáky ze Střední pedagogické školy v Mostě, kde byly na výměnném pobytu.

 

 

 

Stacy, Laila, Janon a Héléna  byly z družebního Lycée Brossaud – Blancho z města St. Nazaire. S nimi přišli i jejich spolužáci ze 4. ročníku pedagogického lycea.   

 

Pár dní na to přijeli s Offroad safari Martina Bareše tři Francouzi dlouhodobě žijící v Karlových Varech. Byli to Marc starší, Marc mladší a Benjamin.

 

f