• Mezinárodní památník obětem II. světové války Most

  • Mezinárodní památník obětem II. světové války Most

  • Mezinárodní památník obětem II. světové války Most

  • Mezinárodní památník obětem II. světové války Most

Otevření expozice

Videa

Spojili jsme síly, aby zájemci o historii II. světové války dostali co nejucelenější pohled na dramatické epochy našeho regionu.
Společně vstoupíme do nové turistické sezony na Mostecku s Offroad safari.

 

 

Mezinárodní památník obětem II. světové války v Mostě, spolek Severočeský letecký archiv Most, který se stará o expozici v památníku, a Offroad safari Litvínov uzavřely dohodu o vzájemné spolupráci a budou se snažit podat turistům komplexní pohled na historii 2. světové války v regionu.

Offroad safari pořádá pro zájemce expedice industriální krajinou uhelného Mostecka nebo nedotčenou krajinou Českého středohoří, ale právě také cesty po stopách II. sv. války.

Karel Otto Novák, předseda Severočeského leteckého archivu Most (vlevo) a Martin Bareš z Offroad safari.

„Expozice v památníku je ideální pro završení výpravy po stopách války. Výrazně ji obohatí,“ řekl Martin Bareš z Offroad safari.
„Jsme rádi, že se můžeme podílet na rozšíření nabídky. Společně máme co nabídnout,“ doplnil při předávání propagačních materiálu o expozici předseda Severočeského leteckého archivu Most Karel Otto Novák.

f