• Mezinárodní památník obětem II. světové války Most

  • Mezinárodní památník obětem II. světové války Most

  • Mezinárodní památník obětem II. světové války Most

  • Mezinárodní památník obětem II. světové války Most

Otevření expozice

Videa

Rodák z Prahy, bývalý příslušník 311. čs. bombardovací perutě, se po válce usadil na severu Čech.  Dlouhou dobu žil v Mostě, kde také v roce 2000 zemřel.

 

 

Alois Martinovský (č. RAF 787 316) se narodil 14. února 1917 v Praze. Vyučil se nástrojařem u firmy Janeček a poté pracoval ve firmě Prema a pak u technického průmyslu Praha. Před válkou využil možnosti odjet za prací do Belgie, kde jej zastihla zpráva o tom, že hitlerovské Německo obsadilo Československo. S kamarády později zjistili, že se v Polsku vytvořilo čs. zahraniční vojsko, kam se chtěli vydat. Ale sled dalších událostí je donutil změnit plány. Hitlerovská vojska napadla Polsko a začala II. světová válka.

 

Alois Martinovský jako příslušník 311. čs. bombardovací perutě

Polsko však brzy padlo a tak cesta Aloise Martinovského vedla z Belgie do Francie, kam se čs. zahraniční odboj po obsazení Polska přesunul. Sem zamířil se svými dvěma kamarády, Jindřichem Libenským a Františkem Mrkvičkou. Zde byl prezentován v Agde 3. června 1940. Záhy však padla také Francie a čs. zahraniční vojáky čekala plavba lodí do Velké Británie. Zde je 24. července 1940 přijat v hodnosti AC2 do RAF jako dobrovolník – Volunteer Reserve a přidělen k 311. čs. bombardovací peruti jako opravář leteckých přístrojů – Instrument Repairer I. U 311. čs. bombardovací perutě působí až do konce války. V jeden čas se pokoušel přihlásit k létajícímu personálu, ovšem tehdejší velitel perutě mu to jako specialistovi nepovolil.

 

S Leopoldem Fantlem z Teplic v kabině letounu Liberator

Po válce se vrátil s ostatními letci do vlasti a demobilizoval z armády. Stal se zaměstnancem Státní správy v Jablonci nad Nisou, ovšem po únoru 1948 se jeho život, stejně jako životy dalších bývalých Zápaďáků, podstatným způsobem změnil. Z armády odcházel jako podporučík letectva v záloze, po roce 1948 byl degradován na vojína v záloze a byl donucen odejít pracovat do průmyslu. Místo sehnal v Úpravně uhlí v Komořanech u Mostu, kam přišel v roce 1954. Poté se usadil v Mostě, kde žil až do své smrti. Zemřel 11. srpna 2000 v domově pro seniory Astra.   

Alois Martinovský za svou válečnou činnost obdržel 1st Conduct Badge, Čs. medaili Za zásluhy II. stupně, Čs. pamětní medaili Západ, Star 1939 – 45 a Defence Medal.

 

 Při nástupu na cvičení. Alois Martinovský je zcela vlevo

 S rodinou po válce, po návratu do vlasti

Potvrzení o službě v zahraniční armádě

Další příslušníci RAF z Mostecka:

BRETŠNAJDR Horymír (nar. Dolní Jiřetín) – pilot ve výcviku
HLADSKÝ Jan (nar. Neurchin, po válce se usadil v Litvínově) – pozemní personál
FINK Julius (nar. Stráž u Tachova, žil v Mostě) – pozemní personál
JUSTITZ Friedrich (nar. Most)  - pozemní personál
KOŽELUH Vladimír (nar. Most) – pozemní personál
KŘÍŽEK Karel (nar. Litvínov) – palubní střelec
MAREK Karel (nar. Kolín, žil v Meziboří) – asistent zubaře
MŽOUREK Alois (nar. Hospozín u Slaného, žil v Libkovicích) – pilot
POPPER Bedřich (nar. Most) – pozemní personál
SCHILLER Jiří Antonín (nar. Litvínov) – pozemní personál
SCHOLZ Rudolf (nar. Litvínov) – palubní inženýr
ŠTANC Alois (nar. Třebušice) – původně pozemní personál, pak pilot - stíhač
ŠVEC Václav (nar. Kopisty) – radiooperátor/střelec
TVRDÝ Bohumil (nar. Most)  - palubní střelec
VRÁNA Ludvík Alois (nar. Horní Štěpánov, žil na Mostecku) – pozemní personál
WAIDLICH Viktor (nar. Kříše u Rokycan, žil v Litvínově) – pozemní personál

f