• Mezinárodní památník obětem II. světové války Most

  • Mezinárodní památník obětem II. světové války Most

  • Mezinárodní památník obětem II. světové války Most

  • Mezinárodní památník obětem II. světové války Most

Otevření expozice

Videa

Po skončení války žil bývalý příslušník čs. zahraniční armády na Západě v rodné obci Záluží, kde pracoval jako kinoperatér a řidič sanitky.

 

 

 

 

 

Karel Šobr (E – 594) se narodil 13. 8. 1905 v Záluží. Od roku 1929 pobýval ve Francii, kde pracoval jako dělník a žil s rodinou. Po vypuknutí války na výzvu Čs. konzulátu o mobilizaci Čechoslováků v zahraničí v roce 1939 zareagoval tím, že se přihlásil do československé zahraniční armády, a to 16. 12. 1939 ve Strasbourg/Metz. V táboře v Agde byl zařazen do 2. pěšího pluku. Poté jako řidič k diviznímu velitelství do Beziere. V červnu 1940 jel v koloně, kterou bombardovala německá Luftwaffe, a utrpěl zranění nohy, se kterým skončil v nemocnici. Zde pobyl až do doby, kdy Francie kapitulovala.

 

Fotografie Karla Šobra ze služební vojenské knížky ve Velké Británii

Po vyléčení se vrátil k rodině. Pracoval na dole. Začátkem listopadu 1940 byl zatčen gestapem a s dalšími 110 Čechoslováky skončil v pracovním táboře. Propuštěn byl v březnu 1942. Po návratu zpět k rodině byl následně odeslán na stavbu tankových překážek a hloubení zákopů. Odtud se mu podařilo utéct a schovávat se. Po osvobození Francie se vrátil do řad čs. zahraniční armády. Jako řidič sloužil u sběrného střediska v Ostende.Po válce se vrátil do vlasti, demobilizoval 26. 1. 1946.

 

Karel Šobr v battledressu

Usadil se v rodném Záluží, kde pracoval jako kinooperatér a řidič sanitky. Zemřel po dlouhé a těžké nemoci 12. 5. 1975 ve věku 69 let.  

 Osobní identifikační známa Karla Šobra

Karel Šobr na poválečné fotografii

 

f