• Mezinárodní památník obětem II. světové války Most

  • Mezinárodní památník obětem II. světové války Most

  • Mezinárodní památník obětem II. světové války Most

  • Mezinárodní památník obětem II. světové války Most

Otevření expozice

Videa

Někdejší slovenský partyzán, který prošel boji  v SNP, později příslušník Čs. armádního sboru v SSSR, který přišel po válce na sever Čech.

 

 

 

Ján Bednár se narodil 31. 7. 1921 v  Novej Lehotě, okr. Nové Město nad Váhom. Původně byl vojínem  ve slovenské armádě. Odveden byl 23. 4. 1942 u DOV Bratislava a odvelen k pěšímu pluku 2. Dne 20. 11. 1944 přeběhl k partyzánům a zúčastnil se bojů v Slovenském národním povstání. Od 25. 3. 1945 příslušník čs. zahraniční armády v SSSR. Demobilizoval 16. 12. 1945. Po válce se usadil v Rudolicích u Mostu, pracoval jako topič.

 

 

 

f