• Mezinárodní památník obětem II. světové války Most

  • Mezinárodní památník obětem II. světové války Most

  • Mezinárodní památník obětem II. světové války Most

  • Mezinárodní památník obětem II. světové války Most

Otevření expozice

Videa

V oddělení čs. zahraniční armády na Západě nám přibyla fotografie, na které jsou zachyceni dva z mužů, kteří mají něco společného s naším regionem. Jsou na ní celkem tři vojáci. Tím prvním je František Vlk starší, který po válce žil v Litvínově. Druhým pak Oldřih Körger, rodák z Prahy, který zemřel za svého pobytu v Anglii. Vdova po něm Julia Körgerová se po válce přestěhovala do Litvínova. Třetím je jistý Urban.

Fotografii získal Karel Otto Novák od dcery Oldřicha Körgera. Podobenky obou vojáků už jsou vystaveny v expozici.

František Vlk (H – 28) se narodil 7. 12. 1900 ve Strakonicích. V roce 1923 se vystěhoval za prací do Francie. Zde pracoval nejdříve jako horník, později jako dělník v továrně Amonia. Oženil se s Annou, roz. Gregorovou, a měli spolu čtyři děti. Josefa, Františka, Ludvíka a Annu.  Do čs. zahraniční armády se hlásil 9. 11. 1939 ve francouzském Lille. Stal se příslušníkem 1. čs. pěšího pluku v Agde. S ním na začátku června 1940 odjel na frontu. Bojoval u Marny.

 

Při ústupu před německou armádou padl společně s dalším čs. vojákem Františkem Vokurkou do zajetí. Prošel několika tábory, mimo jiné i Mühlberg IV B, aby byl propuštěn jako nemocný na žádost závodu Amonia ve Wingles, kde předtím pracoval. Po návratu se podrobil operaci žaludečních vředů. S rodinou byl po válce repatriován do Čech. Po návratu do vlasti žil v Horním Litvínově, kde se živil jako obuvník.

V čs. zahraniční armádě byl také syn František (T – 4658, nar. 26. 7. 1926 v Merincourt ve Francii), který se přihlásil 30. 3. 1945 ve Velké Británii.  

 Fotografie, na níž jsou zachyceni František Vlk starší, Oldřich Körger a jistý Urban

 Podobenka Františka Vlka staršího, kterou najdou návštěvníci v expozici

f