• Mezinárodní památník obětem II. světové války Most

  • Mezinárodní památník obětem II. světové války Most

  • Mezinárodní památník obětem II. světové války Most

  • Mezinárodní památník obětem II. světové války Most

Otevření expozice

Videa

Jedním z čs. zahraničních vojáků bojujících na východní frontě v řadách Svobodova čs. armádního sboru byl Václav Ajgl. Pocházel z rodiny volyňských Čechů a po válce se usadil na Mostecku.

 

 

Václav Ajgl (12 817/M) se narodil 18. 8. 1920 v obci Semiduby na Volyni. Hlásil se k české národnosti. V Polsku absolvoval střední zemědělskou školu. Do čs. zahraniční armády v SSSR se přihlásil 20. 3. 1944 v Rovnu. Po válce zůstal v Československu. Nejdříve žil a pracoval na statku v Nechranicích, poté se přestěhoval do Bečova u Mostu, kde byl správcem statku. Naposledy bydlel v Mostě v ulici Pod Širokým vrchem. Zemřel 1. 5. 1995.  

 Václav Ajgl na poválečné fotografii

f