• Mezinárodní památník obětem II. světové války Most

  • Mezinárodní památník obětem II. světové války Most

  • Mezinárodní památník obětem II. světové války Most

  • Mezinárodní památník obětem II. světové války Most

Otevření expozice

Videa

Dne 15. května odpoledne navštívila expozici v památníku skupinka studentů a učitelů ze Střední pedagogické školy v Mostě. Jednalo se o pět francouzských studentů a dva pedagogy, jednu studentku z Japonska a jednu z Indonésie, kteří jsou v Mostě na výměnném pobytu.

 

Všichni si se zájmem v doprovodu a za překladu české učitelky SPgŠ prohlédli výstvavu a diskutovali u jednotlivých exponátů. Na konci návštěvy se všichni nechali vyfotografovat a zapsali se nám do návštěvní knihy. Studenti z této školy již v loňském roce byli v památníku a stejně, jako letos, to byli studenti na výměnném pobytu. Minule se však jednalo o jednu Švédku, dvě dívky z Chile a skupinku našich žáků školy.

 

 

 

 

 

 

f