• Mezinárodní památník obětem II. světové války Most

  • Mezinárodní památník obětem II. světové války Most

  • Mezinárodní památník obětem II. světové války Most

  • Mezinárodní památník obětem II. světové války Most

Otevření expozice

Videa

Ještě předtím, než expozice v památníku zahájila letošní provoz, přivítala milou návštěvu z Holandska. Přijela rodina Jana Keuse.

Celkem sedm rodinných příšlušníků v čele s dcerou Leni bylo v ČR na dvoudenní návštěvě, přičemž jeden celý den si vyhradili pro Most a okolí, aby se podívali na místa, kde jejich předek strávil několik let jako válečný zajatec.

Jan Keus, celým jménem Johannes, měl zajatecké číslo 96 472 a byl v lágru č. 17/18. Při jednom z náletů, kdy byl zasažen také tábor Holanďanů, vyhořela světnice, kde Jan s dalšími kolegy spal. Barák lehl popelem, přesto Jan nelenil a když bylo po všem, šel prohledat trosky. Našel v místě, kde měl své věci starou mapu a fotku manželky s dcerou. Fotku pak nosil u sebe až do konce války.   

Rodina do expozice věnovala několik dokumentů a knihu o životních osudech Jana Keuse a jeho manželky Rie, kterou sepsal vnuk Kees van Oosten.  

 

 

 

 

 

 

 

f