• Mezinárodní památník obětem II. světové války Most

  • Mezinárodní památník obětem II. světové války Most

  • Mezinárodní památník obětem II. světové války Most

  • Mezinárodní památník obětem II. světové války Most

Otevření expozice

Videa

V pondělí 15. srpna zavítala do expozice v památníku skupina studentů gymnázia z města Bad Liebenwerda. Ta zde zakončila své putování po Nejdelší stopované světa, naučné stezce vytvořené francouzským spisovatelem literatury faktu Laurentem Guilletem na dobu 100 let. 

 

 

 

Skupinu vedl starosta města Bad Liebenwerda Thomas Richter. Ta nejdříve zavítala k poslední pamětní desce stopované a pak si prohlédla expozici v památníku. Jeden ze studentů zde zahrál píseň Let her go, od skupiny The Passenger. Průvodci hostům ze sousedního Německa byli Karel Novák, předseda Severočeského letekécho archivu Most a Edvard D. Beneš, místopředseda spolku zabývajícího se historií regionu.

Za tlumočení patří vřelé díky Miroslavě Vernerové z Informačního centra města Mostu a Martinovi Myšickovi ze Státního okresního archivu v Mostě.

 

 

 

 

 

f