• Mezinárodní památník obětem II. světové války Most

  • Mezinárodní památník obětem II. světové války Most

  • Mezinárodní památník obětem II. světové války Most

  • Mezinárodní památník obětem II. světové války Most

Otevření expozice

Videa

Expozice v Mezinárodním památníku obětem II. Světové války v Mostě má za sebou první rok a první sezonu provozu. V období červen až říjen 2014 jsme zaznamenali 226 návštěvníků.

 

V průběhu sezony přišli jak Mostečané, tak i obyvatelé z nedalekého Litvínova. Přijeli i zahraniční návštěvníci. Už v průběhu sezony jsme průběžně předělávali expozici a v průběhu zimní přestávky dozná dalších změn. 
Obdrželi jsme množství zajímavých exponátů, které jsme s náležitými popiskami rádi zapracovali mezi ostatní.    
Navázali jsme spolupráci s několika badateli z Francie, kteří se zabývají francouzskými zajatci. Od jednoho z nich, Loica Pincona – Desaize (na snímku), jsme obdrželi nejen množství elektronických kopií dokumentů a celou řadu unikátních fotografií, nejen z Mostecka, ale také originální dokumenty a vyznamenání z pozůstalosti po E. J. Pascaudovi, který ze severu Čech odcházel jako poslední, protože zde likvidoval a zařizoval repatriaci francouzské zajatecké mise.  Domů si z Teplic odvážel také českou manželku. Díky návštěvě holandských manželů Crinsových se možná rozvine také spolupráce s badateli z další země.

f