• Mezinárodní památník obětem II. světové války Most

  • Mezinárodní památník obětem II. světové války Most

  • Mezinárodní památník obětem II. světové války Most

  • Mezinárodní památník obětem II. světové války Most

Otevření expozice

Videa

Expozice v Mezinárodním památníku obětem II. světové války má za sebou muzejní sezonu 2023. Ta byla stejně, jako ty předchozí, zajímavá, protože k nám opět našla cestu řada návštěvníků, zajímajících se o historii II. světové války v našem regionu.

 

V průběhu sezony, která trvala již tradičně od začátku měsíce května do konce října, expozici v památníku navštívilo v roce 2023 celkem 325 lidí, což je o pět více jak loni. Z toho mimo sezonu si k nám našlo cestu 67 návštěvníků, v hlavní sezoně pak 258. Tu opět zakončil Den válečných veteránů, jenž se těšil velkému zájmu. Uskutečnil se v neděli 12. listopadu.

Při ohlédnutí za sezonou je třeba poděkovat statutárnímu městu Most za podporu naší činnosti, spolenosti Offroad safari za spolupráci a učitelům ze škol z Mostu, Litvínova, Obrnic a Března u Choumtova, kteří k nám se svými žáky zavítali.

 

 

f