• Mezinárodní památník obětem II. světové války Most

  • Mezinárodní památník obětem II. světové války Most

  • Mezinárodní památník obětem II. světové války Most

  • Mezinárodní památník obětem II. světové války Most

Otevření expozice

Videa

V expozici je od poloviny měsíce října další publikace. Nové dílo popisuje osudy holandských vojáků v regionu za 2. světové války. O  vydání knihy se postaral vlastním nákladem manželský pár Leny a Jac Crinsovi z Belfeldu u Venlo, přičemž autorkou textu je Leny. Kniha se jmenuje Konečná stanice „peklo v Mostě“ 1943 – 1945.

 

 

„Je věnována všem, kteří museli peklo zvané Brüx vydržet a přežít. Samozřejmě je také památkou na ty, kteří nepřežili,“ řekla Leny Crins, dcera jednoho z přeživších zajatců, Aloise Probsta. „Několik let prožitých v tomto pekle se nesmazatelně podepsalo na celém jejich dalším životě. Už proto by neměly být jejich vzpomínky zapomenuty,“ vysvětlila, proč knihu napsala. Jeden výtisk manželé předali do expozice Mezinárodního památníku obětem II. světové války v Mostě. Tamní historikové mají na vzniku knihy také svůj podíl.

 

f